Parafia św. Antoniego

z Padwy w Rząsce

WYPOMINKI

Wypominki 7:30
Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze świętej pamięci:

 

Zofii i Mieczysława Halik; Marii, Stefana Bożek, Władysławy Łazowskiej, Katarzyny, Jana, Edwarda Kowalczyk; zmarłych z rodziny Żarów, Żuromskich; Antoniego, Józefa, Rozalii, Anieli, Ryś, Józefa Ziębickiego, Elżbiety Ryś-Ziębickiej, Jakuba, Stanisławy, Rozalii, Marii Nowak, zmarłych z rodziny Nowaków, Rysiów, zmarłych ojców oblatów; Katarzyny, Jana Czepiec, Anny, Piotra Grzegorczyk, Anny Szleźnik; Marii Pułka, Marii Grzegorczyk, Tadeusza Cygal, zmarłych z rodziny Paletów i Węclewiczów; Marii, Stefana Podolskich, Anny, Józefa Gancarczyk, Zofii, Konstantego, Mariana, Marii, Stanisława, Zofii Wawrzeń, Krystyny, Janiny, Stanisława Pacuła, Marii, Stanisława Strumińskich, Katarzyny Bliskiej, Marianny Szumiec, zmarłych z rodziny Kaszubów i Strumińskich; zmarłych z rodzin Sośnickich, Nęcków, Kobiałków; Jana Marty Łysoń, Mieczysława, Stefanii, Rudolfa, Tadeusza Trzaska, Marii Andrzeja, Adama Baczyńskich, Barbary, Adama Zarzeka; Franciszki, Stefana Stats, Annę, Jana Ziarkowskich; zmarłych z rodziny Trojanowskich; Karola, Marii Szewczyk, Jerzego Jelenia, Józefa, Zofii Grzegorczyk; Marii, Józefa, Kazimierza Malik, Józefa, Stefana, Jana Rusinek, Mariannę Kawalec, zmarłych z rodzin; Zofii, Franciszka, Stanisława, Tadeusza, Stanisławy Ciosmak, Józefy, Jana, Władysława, Zdzisława, Andrzeja Strzałka; Barbary Siwosławskiej, Stanisława, Franciszki, Stanisława Koza, Heleny, Hieronima Widurskich; Janiny, Józefa Filak, Anny, Józefa, Adama Smęda, Stanisława Bąka, Juliana Rojka, Stanisława Tomkiewicza, Bronisławy Zięciak zmarłych z rodziny Nowaków, Rudków; Heleny, Kazimierza Szczypińskich, Janiny, Jana Dylawerskich, zmarłych z rodziny Kaczmarek, Długosz, Kijewskich, Saciuk, Gulak, Pieczonka, Krawczyk, Baranek, Mikuła, Szostak, Szumny; Stanisława, Eugeniusza, Marcina Bosak, Andrzeja Wygoda, Jana, Marii Jagła; Marii, Henryka, Zbigniewa, Marii, Józefa Dyrda, Anny, Edwarda Bałuszek, Jana Paleta, Stefanii Kruk; Stanisławy, Wojciecha, Janiny, Edwarda Wolnik, Anny, Jana Grzegorczyk i ich dzieci, Władysławy Wiecheć, Władysława Janek, ks. Władysława Bartonia, ks. Józefa Matulaka; Zofii, Edwarda Michalik, Marii, Ludwika, Aleksandra Matysiak i  zmarłych rodziców; Mieczysława, Anieli, Wiktorii Tarnowskich, Mariana Kaczmarczyka, zmarłych z rodziny Jamrozów i Podolskich; Stefanii, Piotra Wiecheć i ich dzieci, Katarzyny, Józefa Halik i ich dzieci, Juliana, Walerii Zdziech i ich dzieci, Władysławy Wiecheć; Jadwigi, Władysława Pieniążek, Władysławy, Jakuba Szumiec, Tadeusza Mazur, Stanisławy Sidzina; Katarzyny Franciszka, Witolda Nędzka, Jana, Marii, Zofii Krzyściak; Janiny, Stanisława Okrutniak, ich rodziców, Janiny, Mieczysława Zawiła, ich rodziców, zmarłych z rodziny Okrutniak, Zawiła; Tomasza, Mariana, Józefa, Anny, Wojciecha Pałac, Zofii Kubala, Edwarda Strąg; Teofila Smyksy i zmarłych rodziców, Jakuba, Antoniny Kubik i ich dzieci, Stanisława, Józefa Antosz; Tadeusza, Marka Kanasów, zmarłych z rodziny Kanasów, Bodzentów, Sobczyków, Czekajów, Dąbrowskich; Jerzego Górkę, Rozalii, Jakuba Grzegorczyk; Rozalii, Jana i Marii Stachnik i ich rodziców, Mariana Dyrdę i jego rodziców; Stanisława, Ludwiki Turek, Ryszarda Pajora; Marię, Aleksandra Korbut, Aleksandrę, Danutę, Mieczysława, Marka dzieci, Pawła Janik, zmarłych z rodziny Janik i Koza; Stanisława Jaska, Anny, Władysława Chochorek; Władysława Sobesto, Barbarę Stępień i ich rodziców; Marcjanny Pułka, Katarzyny, Bolesława Pirowskich, Marii, Piotra Młynarczyk, Anieli, Adelajdy, Tadeusza Budka; Katarzyny, Wojciecha Dziudziek, Jadwigi, Wawrzyńca Kowalik, Anny, Franciszka Grabka Andrzeja syna; Jana, Katarzyny Szyszkiewicz, Adama Greli; Jana Wielowskiego, Józefa Kaczmarczyka i jego rodziców; Franciszka, Rozalii Sikorskich, Wojciecha, Antoniny, Adama, Tadeusza Korzonek, Andrzeja, Heleny Piątek, siostry służki; Janiny, Władysława Mikołajek; Tadeusza Kruk, Władysława, Ewy Misielak, Rozalii, Wawżyńca, Stanisława Krzykawskich, Władysława Samka, Marii, Franciszka Kos, Marii, Władysława Knawa, Wiktorii, Józefa Malaga; Teofila, Anny Wielowkich, Andrzeja, Anieli, Stanisława Nowak, Agnieszki Józefa Kacik;  Katarzyny, Marka Mazur, Anieli, Tomasza Lisek, Tadeusza, Urszuli, Józefiny, Stefanii, Franciszka, Barbary, Teresy, Jerzego, Teresy Kościelniak, zmarłych z rodziny Mazórów i Machowskich; Lucyny Kruk; Stanisława, Wandy, Aleksandra Ciepiela, Władysława Bendykowskiego i rodziców; zmarłych z rodziny Morysów, Grzegorczyków i Nędzków; Zofii, Stefana Kopta; Władysława, Wojciecha, Marii, Jana, Katarzyny Nowak, Jana, Anny Podolskich; Genowefy, Tadeusza, Mirosławy, Stanisława Mika, Krystyny, Kazimierza Kiecka, Wiktorii Tarnowskiej; Mieczysława Kanię, Stefana Krzysiaczka Stefana syna; Krystyny, Stanisława Górka, Anny, Józefa, Władysława Nędzka, Joanny Lipik; Zofii, Jakuba Nowak, Ludwika, Marcina, Łukasza Chodorowskich, Ryszarda, Karoliny, Antoniego Maciąg, Janiny Bialik; Krzysztofy, Wojciecha Kwiatkowskich, Marii, Władysława, Wojciecha Nowak, Marii Bator; Jadwigi, Józefa Nowak, Jadwigi Błażejewskiej; Sabiny, Jana, Teresy Bialik, Marii, Wiesława Stachura;

 

Wypominki 9:30
Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze świętej pamięci:

 

Edwarda Czaplę, Andrzeja, Wiktorię, Andrzeja Nowak; Stanisławy, Jana Żak, Kazimierza Skaubek, Kazimierza Wymysło, Anny Figas; Kaliksta, Józefy, Leszka Piechowicz; Jana, Stanisławy Urbańczyk, Bartłomieja, Jadwigi Kowalczyk, Adama, Józefa, Honoraty Fecko, Franciszka Mrozińskiego; Henryka, Heleny, Henryka Zarębów, Gertrudy, Jerzego Walusów; Andrzeja, Marianny, Stanisława Ulmaniec, Jakuba, Anny, Eugeniusza, Kazimierza Pułka; Bronisławy, Jana Węclewicz; Ludwiki, Józefa, Honoraty, Mariana, Jana Frosik, Julii, Władysława Kwapniów, Alicji Balickiej, Aleksandry, Stanisława Skwarków, Krystyny Jaśkiewicz, Wojciecha Kotowskiego, Józefa, Zofii, Katarzyny, Jana, Jacka, Błaszczak, Ewy, Jana, Wilkos, Andrzeja Kamela, Mariana Knapik; Józefa, Konrada Pietranek; Józefy, Józefa Puskarz, Józefy, Józefa Kowal, Wiktorii Pawlik; Marii, Zygmunta Krokosz, Marii, Władysława Piotrowicz; Krystyny, Stanisława, zmarłych z rodziny Niedbałów i Koziołów; Danuty, Mieczysława Pułka, Katarzyny, Jana Nowak, Rozalii, Stefana Zawalskich; Zofii, Mieczysława, Rozalii, Franciszka Halik, Stefanii, Józefa Szczuka; Bronisława, Wiesława, Marii Nowak, Marii, Walentego Chochół, Antoniny, Edwarda Piskorz; Marii, Mieczysława Buczak, Jana Dyrda; Kazimierza, Rozalii, Jana Lipka; Zbigniewa Stachurskiego, Antoniny, Stanisława Synowskich; Tadeusza, Stefana, Marii Stachurskich, Stefanii, Józefa Korabik, Marka Jaskólskiego; Fryderyka, Anny, Adama Domagała; Jana, Marii Kaszuba, Jana, Krystyny Radoń; Romana, Władysława,  Stefanii Niedbała; Anny, Władysława, Zbigniewa, Honkowicz, Aleksandry, Władysława Dziura, Janiny, Mariana, Aleksandra, Jamróz; Kazimierza Karaś, Józefa, Julii Nowak; Stanisława, Jana Powroźnik; Józefa Porębskiego; Stanisława Słomka, Marii, Andrzeja Baczyńskich; Jana, Marii Policht; Wilhelma Frączek; Marii, Władysława Machlowskich, Józefa, Stefanii, Wincentego, Stanisława, Ewy Kruk; Bogumiły, Jana Korpak; Jana, Mariana Nowak; Władysławy, Władysława Czepiec; Michaliny, Franciszka, Genowefy, Aleksandra Woławczyk; Teresy Sikorskiej, Krystyny Bulanda, Amelii, Józefa Puchała; Rozalii, Adama Łokaj, Franciszka, Jana, Agaty Witek, Zofii Marzec, Stanisławy Kraj; Marii, Stanisława, Stefani, Anny, Andrzeja Paciorek, Edwarda, Stanisławy, Ryszadra, Danuty Kupiec, Bartłomieja, Anny, Kazimierza, Stanisława Grabowskich, Julii, Józefa Nowak, Jana Dyrdę, Józefa Grzegorczyka, Władysława Czereb, Joanny, Juliana Odziemiec, Stanisława Trybus; Tadeusza Zielińskiego, Zofii, Franciszka Dyrda; Tomasza Krawczyka, zmarłych z rodziny Krawczyków i Rosów; Marii, Stanisława Bartoszewskich; Wiktorii, Piotra Wierzbickich, Antoniny Madej; Edwarda, Stefana, Wiktorii, Jana Jędrys, Wiktorii, Jana Kaszuba, Władysława, Józefa Rospond, Rozalii, Genowefy, Franciszka Halik; Anny, Bartłonieja, Stanisława, Kazimierza Grabowskich, Józefa, Zofii Grzegorczyk, Jólii Józefa Nowak, Marii Paciorek, Jana Dyrdę, Marii, Karola Szewczyk, Jerzego Jelenia, zmarłych z rodziny Grzegorczyków i Szewczyków; Antoniny, Bronisława Kukiełka, Henryka Sopata; Stefanii, Kazimierza Duda, Anny, Stanisława, Andrzeja Faryna; Pawła Prokockiego, Andrzeja, Wiktorii Nowak, Haliny, Tadeusza Chat; zmarłych z rodziny Pieniążków i Domagałów; Marii, Jakuba, Genowefy Koza, Antoniny, Kazimierza Młynarczyk, Agnieszki, Józefa Kołodziejczyk, Katarzyny, Franciszka Wesotowskich, Rafała Bielak, Michała Rusinek; Marii, Edwarda Gala, Krystyny, Andrzeja Kareckich, Zofii, Ludwika, Franciszka Garus, Marii, Zbigniewa, Apoloni, Janiny, Władysława Nazim, Franciszki, Józefa Grabka, zmarłych z rodziny Galów; Antoniego, Marii Sowa, Jana, Jadwigi Swiba, Stanisława Olgi Włodarczyk; Stefana Makowskiego, Marii, Józefa Słaby; Wiesława Kozy, Bronisława, Michaliny Wolnik; Janiny Kleszcz, Bronisławy, Fryderyka, Stanisława Żołądź, Anieli Szynal; Franciszki Janeczka, Agnieszki, Józefa Kołodziejczyk, Marii Jakuba Koza, zmarłych z rodziny Janeczków; Marii, Stanisława Grzegorczyk, Władysława Sobesto; Rozalii Foltyn, Romana Żarów; Jana, Marii, Jana Dyrda, Jakuba Wójtowicza, Marii Kos, Anny, Bartłomieja, Kazimierza, Stanisława Grabowskich, Marii Paciorek, Józefa Grzegorczyk, Julii, Józefa Nowak; Rozalii, Jakuba, Stefani, Grzegorczyk, Anny, Macieja Wadyl, Anny Prochal; Edwarda Pożyczko, Mariana, Edwarda Nowak i ich rodziców; Marii, Wojciecha, Zofii, Henryki, Eugeniusza, Jana, Haliny Nędzka, Anny, Jana, Józefa, Jana Bialik; zmarłych z rodziny Domagałów, Kozów, Grabowskich, Niedbałów; Stanisława, Agniszki, Władysława, Mariana, Czesława, Bronisławy Łabędź, Andrzeja Badaj; Jerzego Kaszuby, Marii, Stanisława Szumiec; Józefa, Franciszki Grabka, Teofila Witala, Władysława Puchalskiego; Tomasza, Marii, Kazimierza, Artura Synowskich, Zdzisława, Jerzego, Jana, Zofii, Czepiec, Jana, Franciszki Pietrzyk, Marii Rojan; Edwarda, Zbigniewa Podgajny, Marii Zemełka, Agnieszki Nowak i zmarłych rodziców; Anastazji, Marii, Wojciecha, Antoniego Witala, Władysława Więclewicz, Marii Jaje, Augustyny Noworyta i zmarłych z ich rodzin; Jana, Wiktorii Wymysło; Adama, Stefanii Burza, Jana, Rozalii, Sabiny, Jana, Teresy Bialik, Józefa, Lucyny Józefek, Antoniego Kaszuba; zmarłych z rodziny Muchów, Kramarzów; Edwardy, Stefana, Wiktorii, Jana Jędrys, Wiktorii, Jana Kaszuba, Władysławy, Józefa Rospond, Rozalii, Genowefy, Franciszka Halik; Michaliny, Stanisława, Jana Marszyccy, Wiktorii, Franciszka, Leopolda Koza, Anny Kaszuba; Henryka Głąb; Stanisława Kułage, Kazimierza Bialika, Eugeniusza, Jerzego Walaszek, Marii, Stanisława Czepiec; Adelii, Stanisława, Marii, Stefana Majewskich, Zenobii, Jana, Danuty Krzywda, Stanisławy, Włądysława Sroka, Małgorzaty, Ludwika Dzierbuk, Leny Jakubik; Edwarda Obary; Stanisława Godek, Agnieszki, Franciszka Janton; Marii, Stanisława Warzecha, zmarłych z rodziny Ochwatów, Pieczarów, Kwieków; Józefa, Antoniny, Haliny Czepiec, Jana, Stefanii, Józefa Strugała; Jana, Sabiny, Teresy Bialik, Kazimierza Piękoś, Bogusława Parys; Zenona Gaździk, Marii Brożek;


Wypominki 11:00
Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze świętej pamięci:

 

Władysława Czereb, Marii Paciorek; Gertrudy, Władysława Kozik, Adeli, Jerzego, Jana, Wandy, Reginy Kuberskich, Józefa, Anny, Adama Piwowarczyk, Tadeusza, Marii Furmanek, Konstantego, Rozalii Smolarz; Tadeusza Winczewskiego; Zofii, Mariana Buczak, Heleny, Mieczysława Krakowiak, Anieli, Władysława, Tadeusza, Ryszarda Marszał, Genowefy, Emila, Anieli, Józefa Portad, Katarzyny, Władysława Buczak, Moniki, Andrzeja, Anny, Seweryna; Witolda, Janiny Gąsiorowskich, Wiesława Siedlarczyka, Zbigniewa Kuś; Franciszka, Magdaleny, Józefa Michalik, Jana i Agaty Jędrzejowskich; Marii, Izydora, Janiny, Romana Mateusiak; Jakuba, Marię, Jakuba Makuła, Jana, Marię Piechnik, Juliana, Julię Grzyb; Jana Czepca, Wiktorii, Anieli, Mieczysława Tarnowskich; Anny Bednarskiej, Bogdana Ślifirczyk, Aleksandry Szokalskiej; Marii, Ludwika, Aleksandra Matysiak, Marii, Stanisława Kukuczka, zmarłych z rodziny Matysiaków, Nowaków, Kukuczków i Bochniarzy; Marii, Aleksandra Wolnik; Krzysztofy, Wojciecha Kwiatkowskich, Marii Bator, Walerii Korzeniowskiej, Piotra, Stanisława, Michała, Zofii Wrona, zmarłych z rodziny Kwiatkowskich, Kaszyckich, Statków i Wronów; Franciszka, Janiny, Jacka Miksa, Marii, Stefana Podolskich; Kazimierza Cielińskiego; Jadwigi, Stnisława, Kazimiery, Franciszka Piątek, Jana, Genowefy Lamenta, Heleny Koza; Genowefy, Bolesława, Stanisława Ciećko, Michała Kita;Kazimierza, Stanisławy, Andrzeja, Antoniego, Katarzyny, Andrzeja Koza, Józefa, Teofila Wójcik; Jana, Janiny Wąsik; Władysława, Stanisława, Anieli Pieniążek, Jana, Anny Sarna i całej rodziny; Zuzanny, Władysława, Stanisława, Mariana, Piotra Świech, Katarzyny, Józefa Konieczny, Krystyny Nocoń i wszystkich zmarłych z rodziny; Marii, Wojciecha Kijak, Mieczysława Nosal, Roberta Kamińskiego, Władysława Grzech; Jana, Rozalii Woszczyna; Neofita, Marii Hrygorczuk, Stanisława Filipowskiego; Marii, Zdzisława Jędrzejowskich, Mieczysława Trzaska; Józefa Stachura, Marianny, Antoniego Molenda; Tadeusza, Ireny Bańbuła, Rozalii, Feliksa Korbut, Wawrzyńca Kaszuba, zmarłych z rodziny Kaszubów; Józefa, Janiny Koza, Marii Czepiec, Anny Łacheta, Wiktorii, Walentego Susuł; Haliny, Tadeusza Kaszuba, Genowefy, Józefa, Ryszarda Rojewskich; Jana, Zofii, Jana, Marcjanny, Jana Czepiec; zmarłych z rodziny Matysiaków, Rajtarów; Janików, Sławomira Grzegorczyka; Stanisława Wąchałę - ojca i syna, Jerzego Rusina; Wojciecha Sikorskiego, zmarłych z rodziny Sikorskich i Tarków; Wandy Wołek, zmarłych z rodziny Wołek, Kaszuba; Krystyny, Kazimierza, Roberta Baczyńskich, Stefanii, Bronisława, Jakuba Kaszuba; Sławomira Grzegorczyka; Weoniki, Władysława, Zbigniewa, Łukasza, Roberta, Heleny, Kamila, Zbigniewa, Elżbiety, Agaty, Władysława, Stanisława, Adama; Jana Dyrda, Tadeusza, Elżbiety Machlowskich; Marii, Jakuba Łacheta, Czesława Bazgier; Kazimierza Wymysło, Kazimierza Skarbek, zmarłych z rodziny Gąsiorowskich; Michaliny, Jana Kudełko, Tadeusza Domagalskiego, Anieli, Andrzeja, Jana Flak, zmarłych z rodziny Kudełko, Flak i Matysiak; Stanisława, Filomeny, Józefa Oświęcimka, Józefa, Józefy Kurczak; Tadeusza, Stefanii, Jana Krawczyk, Janiny Glanowskiej-Moskała, Andrzeja Szyllera; Aleksandry, Władysława Dziura, Alfredy, Edwarda Olińskich, Marii, Jana Rząsieckich, Stanisława Dąbrowa; Justyny, Stanisławy Cuber, zmarłych z odziny Maślaniec; Jana, Bronisławy Szwajda i ich rodziców; Mieczysława Batora z rodziną, Marii, Romana Ziembla, Rafała Kadłuczka; Jana, Józefy, Tadeusza, Haliny Zielińskich; Janiny, Antoniego, Zbigniewa Knapik, Florentyny, Juliana Kasprzyk, Mieczysława Suchan i jego rodziców, Stanisławy, Józefa Cygan; Pelagii Majewskiej; Janiny, Mariana, Stanisława, Józefa Brzuchacz, Rozalii, Józefa Przybylskich, Łukasza, Ludwika, Marcina Chodorowskiego; Marii, Józefa, Rozalii, Józefa Raźny, Marii, Jana, Walentego, Mariana Dyrda; Heleny, Kamila, Elżbiety, Zbigniewa Urbańczyk, Weroniki, Włądysława Kamińskich ich wnuki Zbigniewa i Łukasza; Stefanii, Jana Krawczyk, Jana, Andrzeja Szyller, Janiny, Stanisława Staniec, Anny, Piotra, Józefa Podobińskich, Janiny Glanowskiej-Moskała; Marii, Stefana Podolskich; Bolesława, Marii Piątkowskich, Mieczysława Grażyny Puchała, ks. Kazimierza Puchały, Krystyny Czepiec; Zofii, Stefana Lipka, zmarłych z rodziny Lipków, Czujów i Jaroszów; Stanisława Ziembli, Katarzyny Słabej; Haliny, Mariana Kurczyńskich, Eugenii, Józefa Garyckich, Julii Michałowskiej; Otylii, Wojciecha Morek, Eleonory, Mieczysława, Marty, Stanisława Socha, zmarłych z rodziny Morek, Socha, Leona Nowakowskiego i jego rodziców, Zbigniewa Kisielewskiego; Kazimierza Zysek, Wioletty Prus, zmarłych z rodzny Zysek, Kawala, Gal; Janiny, Zofii, Jana Witala, Anny, Mieczysława, Franciszka Paleta, Zygmunta Markowskiego; Heleny, Jakuba Zemełka, Adama, Jana, Katazrzyny Wierzbickich; Jerzego Josse, Mariana Wiatrak, Katarzyny, Józefa Zemełka; Edwarda Budacza, Mariana Tracz, Róży, Stanisława Michalczyk, Wiktorii, Jana Wójcik; Heleny, Józefa, Janiny, Józefa, Katarzyny Krasuskich, Krystyny Bola, Łucji, Baraniak, Józefa Błaszczyk, Anny Puchała, Wojciecha, Juliana Łuczak; Bernadetty Jaros, Zofii, Andrzeja, Daniela Dąbrowskich, Anny, Tomasza Moviqala; Julii, Stanisława, Adamczyk, Zofii, Mierczysława, Kaczmarczyk, Longiny, Józefa Sojka, Kazimierza, Bronisławy, Stanisława  Dusza, Marii, Pelagii, Józefa, Władysława Tadeusza Jazgarzyńskich, Urszuli Baran;

 

Wypominki bez godziny

 

Stanisława, Janiny, Marii, Feliksa, Henryka, Feliksa, Ewy, Józefy, Anny, Bogumiły, Ryszarda, Antoniego, Marii, Heleny, Stanisława, Czesława, Karola, Danuty, Doroty, Kazimierza; Józefy, Jana Szczygieł, Jana, Rozalii Gibas, Leona, Genowefy Legut; Henryka, Wandy, Kazimierza Majer; Jana Wojdyły z rodzicami; Antoniego, Marii Kaszuba, Lucyny Józefek, Antoniny Bieniek, Jana, Władysława Wrona, Janiny, Aleksandra, Mariana Jamróz, Ireny, Eugeniusza Gajkowskich, Emilii, Jana Michcińskich; Ryszarda Zielińskiego, Ireny, Józefa Stawowskich; Ignacego, Zbigniewa, Michaliny Rokickich; za zmarłych z rodziny Nędzka, Owczarek; Katarzyny, Zofii, Wojciecha, Jana, Jacka Błaszczak, Ludwiki, Józefa, Honoraty, Jana Frosik, Alicji Balickiej, Krystyny Jaśkiewicz, Aleksandra, Stanisława Skwarków, Władysława, Julii, Kwapniów, Ewy, Jana Wilkos, Zofii, Adama Urbanowicz, Józefa, Mariana Knapik, Andrzeja Kamela; Jana, Marii, Walentego Mariana Dyrda, Marii, Rozalii, Józefa Raźny; Janiny, Mariana, Józefa, Stanisława Brzuchacz, Rozalii, Józefa Przybylskich, Łukasza Chodorowskiego; Jana, Zofii Koza, Ludwika, Stefani Ścibor, Ewy Ścibor-Gołąbek; Marii, Izydora, Kazimierza Chrabąszcz, Anny, Jana Sośnickich; Tadeusza Sikorskiego; zmarłych z rodziny Chorągwickich i Furtaków; Władysława Matysiaka i jego rodziców; Miłosławy, Elżbiety, Władysława Włodarczyk; Krzysztofa, Piotra, Zbigniewa, Władysława Kozaczyk, Julii, Piotra Suchn, Adama Motyl; Marii, Józefa, Jana Koza, Józefa, Józefy, Józefa Podgajnych, Jana Tarnowskiego, Edwarda Morawca; Andrzeja, Heleny, Stefana Słabych, Stefana, Rozalii, Waldemara Kostaś, Karola, Karoliny, Krystyny Gębołyś, Karola, Marii, Franciszka, Grażyny Kaczmarczyk, Klemensa, Józefy Delkowskich, Anieli, Nowińskiej, Katazrzyny, Jana Duda, zmarłych z rodziny Matysiaków; Marii, Tadeusza Korzonek, Władysłąwy Filiciak, Zofii, Franciszka Maluty, Jerzego, Stefanii, Jakuba Grabowskich, Janiny, Michała Czarnota; Heleny, Stanisława Polak;

Created with WebWave CMS

Kontakt

antonirzaska@gmail.com

tel. 12-376-44-10 

Ul. Słoneczna 24

 30-199 Rząska

Kancelaria parafialna

 

Czynna w dni powszednie (w budynku kościoła):

poniedziałek, środa, piątek:  18:45 - 19:15

czwartek, sobota: 7:45 - 8:15

W niedzielę, święta, pierwsze piątki, pierwsze soboty NIECZYNNE.
 
Spisanie protokołu przedślubnego po ustalonym terminie!

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200