Parafia św. Antoniego

z Padwy w Rząsce

INFORMATOR PARAFIALNY

CHRZEST ŚWIĘTY


Zasadniczo w pierwszą niedzielę miesiąca po mszy św. o godzinie 11.00. W kancelarii należy przedstawić:

 • świadectwo narodzin dziecka z USC.
 • przy pierwszym dziecku metrykę ślubu kościelnego rodziców.

Chrzestnymi mogą być tylko katolicy bierzmowani i praktykujący, co pisemnie stwierdza ich własny proboszcz.
 

 

BIERZMOWANIE

 
Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła  poprzez systematyczne zgłębianie swojej wiary w codziennej modlitwie, coniedzielnej Eucharystii, systematycznej spowiedzi, czytanie prasy i książki katolickiej. Ponadto młodzież gorliwie bierze udział w katechezie szkolnej oraz w systematycznych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.
 
Ponadto obowiązuje trzykrotny udział w każdym typie nabożeństwa w cyklu liturgicznym, co potwierdzamy podpisem w indeksie nabożeństw w zakrystii  u pana Kościelnego.
 
Spotkania przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywają się w następującym porządku:

 • klasy VII - czwartki godz. 15:20 - 16:50,
 • klasy VI - piątki godz. 14:20 - 15:50,
 • pierwsze piątki miesiąca po mszy św. o godz. 18:00 w salce katechetycznej dla tych, którzy nie mogą uczęszczać na nauki w czwartki i piątki w wyżej przedstawionych terminach.

 


MAŁŻEŃSTWO

 

Narzeczeni zgłaszają się na 3 miesiące przed planowanym ślubem.

 • mają co najmniej 18 lat.
 • przynoszą zaświadczenie z USC.
 • metryki chrztu i bierzmowania.
 • ostatnie świadectwo z oceną z religii.
 • dowody osobiste. 
 • zaświadczenie z kursu przedmałżeńskiego.
   

 
POGRZEB KATOLICKI

 

O zgonie zmarłego niezwłocznie osobiście lub telefonicznie proszę powiadomić proboszcza celem ustalenia terminu pogrzebu. W kancelarii przedstawia się akt zgonu od lekarza i świadectwo o przyjętych sakramentach od kapelana szpitala.

Created with WebWave CMS

Kontakt

antonirzaska@gmail.com

tel. 12-376-44-10 

ul. Słoneczna 24

 30-199 Rząska

Kancelaria parafialna

 

Czynna w dni powszednie (w budynku kościoła):

poniedziałek, środa, piątek:  18:45 - 19:15

czwartek, sobota: 7:45 - 8:15

W niedzielę, święta, pierwsze piątki, pierwsze soboty NIECZYNNE.
 

Konto bankowe parafii:

BANK PKO S.A. I O. w Krakowie 62 1240 1431 1111 0000 1046 5398


Spisanie protokołu przedślubnego po ustalonym terminie!

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200