Parafia św. Antoniego

z Padwy w Rząsce

INFORMATOR PARAFIALNY

CHRZEST ŚWIĘTY


Zasadniczo w pierwszą niedzielę miesiąca po mszy św. o godzinie 11.00
W kancelarii przedstawiamy:
-świadectwo narodzin dziecka z USC.
-przy pierwszym dziecku metrykę ślubu kościelnego rodziców.
Chrzestnymi mogą być tylko katolicy bierzmowani i praktykujący, co pisemnie stwierdza ich własny proboszcz.
 

 

BIERZMOWANIE

 
Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła  poprzez systematyczne zgłębianie swojej wiary w codziennej modlitwie, coniedzielnej Eucharystii, systematycznej spowiedzi, czytanie prasy i książki katolickiej. Ponadto młodzież gorliwie bierze udział w katechezie szkolnej oraz w systematycznych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.
 
Ponadto obowiązuje trzykrotny udział w każdym typie nabożeństwa w cyklu liturgicznym, co potwierdzamy podpisem w indeksie nabożeństw w zakrystii  u pana Kościelnego.
 
Spotkania przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywają się w następującym porządku:
 klasy III. w budynku gimnazjum w Rząsce w każdy wtorek o godz. 15.20 w wymiarze 25 lekcji.
 Klasy I i II w tym samym terminie rozpoczną spotkania w styczniu nowego roku kalendarzowego 2017 w systemie
 po 10 nauk.

Dodatkowo  nauki przy plebanii dedykowane dla młodzieży mieszkającej w Rząsce, ale uczącej się w Krakowie
odbywać się będą w każdy 1. piątek miesiąca, począwszy od 7 października 2016r. Uczestnicy zajęć w tym terminie biorą udział we mszy św. o godz.18.00 a następnie udają się do salki katechetycznej.

 


MAŁŻEŃSTWO

 

Narzeczeni zgłaszają się na 3 miesiące przed planowanym ślubem.
-mają co najmniej 18 lat.
-przynoszą zaświadczenie z USC.
-metryki chrztu i bierzmowania.
-ostatnie świadectwo z oceną z religii.
-dowody osobiste. 
-zaświadczenie z kursu przedmałżeńskiego.
 

 
POGRZEB KATOLICKI

 

O zgonie zmarłego niezwłocznie osobiście lub telefonicznie proszę powiadomić proboszcza celem ustalenia terminu pogrzebu. W kancelarii przedstawia się akt zgonu od lekarza i świadectwo o przyjętych sakramentach od kapelana szpitala.

Created with WebWave CMS

Kontakt

antonirzaska@gmail.com

tel. 12-376-44-10 

Ul. Słoneczna 24

 30-199 Rząska

Kancelaria parafialna

 

Czynna w dni powszednie (w budynku kościoła):

poniedziałek, środa, piątek:  18:45 - 19:15

czwartek, sobota: 7:45 - 8:15

W niedzielę, święta, pierwsze piątki, pierwsze soboty NIECZYNNE.
 
Spisanie protokołu przedślubnego po ustalonym terminie!

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200